Acadèmics - Docència

Estratègies comunicatives per als docents

Data: 5 de juny de 16.00 a 20.00h
Ponent: Dra. Rosabel Rodríguez
Objectius:
- Analitzar la importància dels processos comunicatius que tenen lloc a l’aula i fora d’ella.
- Adquirir estratègies de comunicació verbal i no verbal.


Vídeo experiencia 1: 3DMallorca (Grado en Edificación)

 En la línia de suport a la innovació docent del Rectorat de la Universitat de les Illes Balears, desenvolupam tota una sèrie de vídeos sobre experiències professionals.

01/03/2017
Prevenció del Plagi Acadèmic en l'elaboració de TFG

revenció del Plagi Acadèmic en l'elaboració de TFG", impartida per la
professora Mercè Morey, del Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l Educacio 

2/02/2017
Guia per a la correcta utilització de la videoconferència

 Vídeo tutorial sobre l'ús de l'equip de videoconferència. Material de suport a la docència.

15/02/2017

Total de registres: 60, Pàgines: (2 / 12)