Divulgació de la recerca - Ciència

RESPOSTES: Un robot autònom

El Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB treballa conjuntament amb la Universitat de Girona i la Universitat Jaume I de Castelló en un projecte anomenat RAUVI. Es tracta d’un robot subaquàtic autònom amb un braç mòbil destinat a la manipulació d’objectes que es troben al fons marí.

15/04/2011
RESPOSTES: Tècniques de conservació del sòl

L’investigador Joan Estrany ha estudiat que, a la conca del torrent de Na Borges, al llevant mallorquí, l’aplicació de tècniques tradicionals de conservació del sòl produeix una menor erosió i un millor drenatge de l’aigua en zones anegables.

10/04/2011
RESPOSTES: Imitar el cervell

El professor Claudio Mirasso treballa a l’IFISC amb làsers semi-conductors. Amb aquests sistemes, vol imitar les tasques que realitza el cervell. Acoplant diferents nodes de làser, se cerca un comportament similar a les xarxes neuronals.

10/04/2011
RESPOSTES: L'expedició Malaspina

Carlos Duarte, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, un centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques i la UIB, dirigeix l’expedició Malaspina: canvi global i exploració de la biodiversitat de l’oceà global. L’expedició Malaspina avaluarà l’impacte del canvi global sobre l’oceà i comprovarà com hi influeixen les pressions ambientals originades per l’activitat humana.

10/04/2011
RESPOSTES: Conèixer el passat a través de la mar

El doctor Joan Fornós estudia el paleoclima, el clima del planeta en el passat, concretament, durant els darrers 300.000 anys. En col·laboració amb el grup bussejadors de la Federació Balear d'Espeleologia que encapçala en Xisco Gràci, l'equip examina coves subaquàtiques i analitza les emprentes dels nivells de la mar representades pels espeleotemes, que són les formacions minerals de les coves.

11/04/2011

Total de registres: 35, Pàgines: (2 / 7)