Acadèmics - Conferències

Dones que inspiren: Conferència de Laura Borràs

 La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya impartirà la conferència «Fer de la cultura vida!»

 

30/01/2019
Continuar formant-se després dels 16: Dra Andrea LAczick

Presenta: Dra. Míriam Abiétar 

Projecte MCR Pathways ( Glasgow): una experiència de mentorat en partenariat entre centres educatius i tercer sector.

Idiomas: Inglés y Castellano. 

 

13/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: DSr Maurice Cornil

Presenta: Dra. Francesca Salvà

El SAS ( Service d'Accrochage Scholaire): una experiència belga liderada pel terce sector. Sr Maurice Cornil.

Idioma: Castellano

14/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: Sra Magali Feller i Sr Pascal Helle

 Presenta: Dra. Francesca Salvà

Les ofertes transitòries entre l'ensenyament obligatori i secundària professional a Suïssa: Els mòduls d'acollida per a joves nouvinguts en Instituts de Formació Professional. Sra Magali Feller i Sr Pascal Helle.

Idioma: Francès, Castellano

14/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: Dra Francesca Salvà
  •  Presentació del Seminari. Dra Francesca Salvà
  • Acompanyar la transició entre l'educació secundària obligatòria i l'ensenyamnet professional: la perspectiva de la recerca. Dra Francesca Salvà i Sr Antoni Cerdà

 Idioma: català y castellano

14/12/2018
Primer - Anterior - Següent - Darrer

Total de registres: 116, Pàgines: (1 / 24)