Escoltar

Acadèmics - Conferències

Continuar formant-se després dels 16: Dra Andrea LAczick

Presenta: Dra. Míriam Abiétar 

Projecte MCR Pathways ( Glasgow): una experiència de mentorat en partenariat entre centres educatius i tercer sector.

Idiomas: Inglés y Castellano. 

 

13/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: DSr Maurice Cornil

Presenta: Dra. Francesca Salvà

El SAS ( Service d'Accrochage Scholaire): una experiència belga liderada pel terce sector. Sr Maurice Cornil.

Idioma: Castellano

14/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: Sra Magali Feller i Sr Pascal Helle

 Presenta: Dra. Francesca Salvà

Les ofertes transitòries entre l'ensenyament obligatori i secundària professional a Suïssa: Els mòduls d'acollida per a joves nouvinguts en Instituts de Formació Professional. Sra Magali Feller i Sr Pascal Helle.

Idioma: Francès, Castellano

14/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: Dra Francesca Salvà
  •  Presentació del Seminari. Dra Francesca Salvà
  • Acompanyar la transició entre l'educació secundària obligatòria i l'ensenyamnet professional: la perspectiva de la recerca. Dra Francesca Salvà i Sr Antoni Cerdà

 Idioma: català y castellano

14/12/2018
Conferència «Efectes del canvi climàtic sobre les espècies vegetals amenaçades d?extinció de les Balears»

A càrrec de la Dra. Joana Cursach

El LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic organitza un cicle de conferències de divulgació per acostar a la comunitat universitària i al públic en general els resultats de la recerca científica sobre el canvi climàtic que es fa a la Universitat de les Illes Balears.El Dr. Romualdo Romero March, Catedràtic de Meteorologia de la UIB, ha impartit la segona sessió del cicle divulgatiu del LINCC, la conferència “Extrems i Canvi Climàtic: Perspectives de Futur”.El LINCC es va constituir l’any 2017 amb l’objectiu d’impulsar la docència i la recerca sobre el canvi climàtic a la UIB, com també la difusió i la transferència de coneixements de cara a la societat. L’integra un extens grup interdisciplinari d’investigadors, experts en el canvi climàtic des de diferents àrees de coneixement.

27/11/2018

Total de registres: 130, Pàgines: (4 / 26)