Escoltar

Sèries - Respostes

RESPOSTES: Microsimulació i polítiques fiscals

El grup d’Economia Pública de la UIB, encapçalat pel doctor Amedeo Spadaro, és un dels equips pioners en el desenvolupament de procediments de microsimulació a Europa. L’eina permet conèixer el grau de benestar econòmic de cada família depenent de la política fiscal que es vulgui aplicar.

23/06/2011
RESPOSTES: Els microorganismes de la mar

El Departament de Biologia de la UIB estudia les comunitats de bacteris que es troben als ports esportius i a la línia de costa. Amb aquesta investigació, el grup de Microbiologia vol conèixer els mecanismes d’adaptació d’aquests microorganismes en condicions de contaminació.

01/07/2011
RESPOSTES: Millorar la pràctica clínica

El departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB du a terme un pla per prevenir la violència als centres de l’Ib-Salut. El programa consta de seminaris i classes pràctiques dirigides als estudiants i professionals del sector. A més, la UIB i el IBITEC han desenvolupat un dispositiu electrònic que permet el personal sanitari avisar els serveis de seguretat en casos d’agressions físiques o verbals per part dels pacients.

05/06/2011
RESPOSTES: Controlar la qualitat de l'aigua

 La unió de diferents branques d’investigació de la UIB ha donat com a resultat el projecte BECMA, la creació d’una boia per analitzar la qualitat de l’aigua a ports esportius. Els departaments de Química, Matemàtiques i Informàtica i Física (Grup de Sistemes Electrònics) han unit els esforços juntament amb l’IBITEC per desenvolupar aquest dispositiu que funciona com un laboratori independent.

3/06/2011
RESPOSTES: El control del medi ambient

 El departament de Química de la UIB s’ocupa de mesurar la qualitat de l’aire a diferents punts de l’illa de Mallorca des de 1995 en virtut del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans a Mallorca. L’equip de la UIB treballa amb unes cabines que analitzen la contaminació de possibles fonts com la incineradora, la central tèrmica o el trànsit.

04/06/2011

Total de registres: 32, Pàgines: (2 / 7)