Escoltar

Sèries - Respostes

RESPOSTES: El valor de les zones forestals

El Centre de Recerca Econòmica, un Institut de Recerca Propi de la UIB fruit de la col·laboració entre Sa Nostra i la Universitat, ha estudiat el valor econòmic que esdevé de l’ús recreatiu dels espais forestals a les Balears. Això serveix per conèixer quins recursos s’han de destinar a la conservació i protecció dels espais forestals de Illes.

27/05/2011
RESPOSTES: Un robot autònom

El Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB treballa conjuntament amb la Universitat de Girona i la Universitat Jaume I de Castelló en un projecte anomenat RAUVI. Es tracta d’un robot subaquàtic autònom amb un braç mòbil destinat a la manipulació d’objectes que es troben al fons marí.

15/04/2011
RESPOSTES: Noves molècules contra el càncer

Els grups de recerca de Química Supramolecular i de Biologia Cel·lular del Càncer de la UIB formen part del projecte d’investigació «Química supramolecular aplicada al disseny, la síntesi i l’avaluació de composts bioactius d’acció antiinflamatòria, antitumoral i antiparasitària». Dissenyen nous composts i avaluen si tenen activitat antitumoral.

15/05/2011
RESPOSTES: Controlar la nutrició

Un equip d'investigadors del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB, encapçalat pel doctor Josep Tur, estudia l’estrès oxidatiu, la nutrició dels esportistes o el metabolisme energètic, entre d’altres.

15/04/2011
RESPOSTES: Tècniques de conservació del sòl

L’investigador Joan Estrany ha estudiat que, a la conca del torrent de Na Borges, al llevant mallorquí, l’aplicació de tècniques tradicionals de conservació del sòl produeix una menor erosió i un millor drenatge de l’aigua en zones anegables.

10/04/2011

Total de registres: 32, Pàgines: (3 / 7)