Escoltar

UIB Campus Digital - Videodocència

Estructuras Exprés: Hormigón. Fluencia (Video 10)

 Defineix el terme «fluència del formigó». És important per al càlcul dels Estats Límit d'una estructura de formigó armat? Justifica amb detall la teva resposta. Cita almenys 2 paràmetres importants que influeixen en la fluència.

15/01/2020
Estructuras Exprés: Hormigón. Resistencia característica mínima (Video 9)

 Quin és el motiu principal pel qual la Instrucció vigent de formigó estructural estableix que la resistència mínima d'un formigó armat és de 25 MPa? I per quin motiu, per a elements de formigó en massa, es permet la utilització de formigons HM-20?

15/01/2020
Estructuras Exprés: Hormigón. Asentamiento plástico (Video 8)

 

Explica en què pot afectar l'assentament plàstic durant la construcció d'un pilar. Quines precaucions s'haurien de prendre?

15/01/2020
Estructuras Exprés: Hormigón. Recubrimiento de la armadura (Video 7)

?De quins paràmetres depèn el recobriment nominal de l'armadura?

15/01/2020
Estructuras Exprés: Hormigón. Ataque por ácidos y por sulfatos (Video 6)

Atac per àcids i per sulfats en elements de formigó armat. Explica’n les principals diferències. En quins casos es poden trobar àcids o sulfats que ataquin un element de formigó d'edificació? Cita, com a mínim, una possible situació de cada tipus

15/01/2020
Primer - Anterior - Següent - Darrer

Total de registres: 32, Pàgines: (1 / 7)