Escoltar

UIB Campus Digital - Videodocència

Economia Industrial (21209). Model oligopoli (II) Bertrand estàtic

Resolució exercici d’un model d’oligopoli quan les empreses competeixen via preus de manera simultània en un context estàtic i el producte és homogeni. Anàlisi de la viabilitat d’un possible acord col·lusori

 

10/10/2019
Economia Industrial (21209). Model oligopoli (IV) Cournot dinàmic

Resolució exercici del model d’oligopoli via quantitats dinàmic. Model dinàmic, simultani, on la competència és via quantitats i el producte és homogeni. Anàlisi de la viabilitat d’un acord de col·lusió entre les empreses segons sigui l’horitzó temporal: infinit o finit.

10/10/2019
Economia Industrial (21209). Model oligopoli (V) Bertrand dinàmic

Resolució exercici d’un model d’oligopoli quan les empreses competeixen via preus de manera simultània en un context dinàmic i el producte és homogeni. Anàlisi de la viabilitat d’un possible acord col·lusori segons sigui l’horitzó temporal infinit o finit

  

10/10/2019
Economia Industrial (21209). Model oligopoli (III) Stackelberg estàtic

Resolució exercici del model d’oligopoli d’Stackelberg. Model estàtic, seqüencial, on la competència és via quantitats i el producte és homogeni

 

10/10/2019
Economia Industrial (21209). Model oligopoli (I) Cournot estàtic

 Resolució exercici del model d’oligopoli de Cournot. Model estàtic, simultani, on la competència és via quantitats i el producte és homogeni. Anàlisi de la viabilitat d’un acord de col·lusió entre les empreses.

 

10/10/2019
Primer - Anterior - Següent - Darrer

Total de registres: 17, Pàgines: (1 / 4)