Com fer treballs / Sèries - Pren nota

Transcripció

Joan: Bon dia. Com és que vas tan carregada?

Laura (amb un portàtil a la mà): Buf! Sí, vaig ben carregada. És que me’n vaig a la biblioteca de la universitat per fer un treball. Per cert, em podries ajudar una mica amb aquest tema?

Joan: És clar que sí!

Laura: Ja sé de què he de parlar però…

Joan: Però què?

Laura: Mira, no tenc gens clara la manera on cercar la informació ni com donar-li forma definitiva.

Joan: No és tan difícil! Ara amb els ordinadors i Internet, tens una gran ajuda i es poden realitzar més fàcilment.

Laura: És vera?

Joan: Sí, clar que sí. Escolta bé les pautes que has de tenir en compte quan facis un treball.

Veu en off d’en Joan:

  1. Definir clarament el tema del treball, els objectius que se n’hauran d’aconseguir i també els continguts que es presentaran com a document final.
  2. En segon lloc, cal cercar informació per fonamentar el treball: és la fase de documentació. Les biblioteques de la universitat han de ser el primer punt de partida, no tan sols per consultar llibres, sinó per treure profit de bases de dades documentals, revistes electròniques i altres recursos que ajuden a gestionar aquesta documentació.
  3. Saber dominar els programes informàtics que s’empren per realitzar el treball ajuda a estalviar temps, evita errades i millora la presentació del treball.

Laura: Bons consells, però, n’hi ha cap més?

  1. L’informe que s’ha de presentar al professorat ha de ser el reflex d’un procés d’aprenentatge. Seran millor valorades l’originalitat, la creativitat, la capacitat de relacionar idees que simplement copiar i enganxar la documentació trobada. Utilitza les tutories per mostrar els avanços del treball i resoldre tots els dubtes.
  2. Cal cuidar l’estil de redacció. Escriure amb correcció és una de les tasques més difícils. Consulta manuals sobre metodologia del treball científic i tècniques de redacció pròpies dels teus estudis. 

Laura: Així sí que ho veig clar.

Joan: N’estic ben convençut. 

Laura: I per tant…

Veu en off d’en Joan. Apareix escrit també en pantalla:

  1. En primer lloc, cal planificar bé les tasques diferents del treball: plantejament del tema d’estudi, documentació, treball de camp o laboratori, redacció de l’informe i correccions finals. [Organització i planificació del treball]
  2. Cal dominar les noves tecnologies de la informació i comunicació per treure’n el millor profit. [Domini de les noves tecnologies]
  3. Un treball acadèmic és més que un simple recull d’informació, també cal entendre’l com un entrenament professional supervisat pel professorat. [Aprendre fent feina]

Laura: Ja ho tenc!

Joan: Tot és posar-s’hi i voler fer la feina ben feta!

Autor:
Universitat de les Illes Balears
Productor:
Universitat d'Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de València
Sinopsi:

Pren Nota és una sèrie que dóna consells als actuals i futurs estudiants universitaris.
Fer treballs acadèmics de qualitat requereix posar en pràctica mètodes d’investigació i habilitats de comunicació específiques de cada matèria d’estudi. T’oferim els elements que consideram fonamentals per optimitzar el teu esforç i obtenir resultats més bons.
versió catalana, versión castellanaenglish version,

Categories:
Pren nota
Idioma:
Català
Data:
10/10/2009
Durada:
00:03:41