Acadèmics - Conferències

Continuar formant-se després dels 16: Sra Magali Feller i Sr Pascal Helle

 Presenta: Dra. Francesca Salvà

Les ofertes transitòries entre l'ensenyament obligatori i secundària professional a Suïssa: Els mòduls d'acollida per a joves nouvinguts en Instituts de Formació Professional. Sra Magali Feller i Sr Pascal Helle.

Idioma: Francès, Castellano

14/12/2018
Continuar formant-se després dels 16: Dra Francesca Salvà
  •  Presentació del Seminari. Dra Francesca Salvà
  • Acompanyar la transició entre l'educació secundària obligatòria i l'ensenyamnet professional: la perspectiva de la recerca. Dra Francesca Salvà i Sr Antoni Cerdà

 Idioma: català y castellano

14/12/2018
Conferència «Efectes del canvi climàtic sobre les espècies vegetals amenaçades d?extinció de les Balears»

A càrrec de la Dra. Joana Cursach

El LINCC UIB · Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic organitza un cicle de conferències de divulgació per acostar a la comunitat universitària i al públic en general els resultats de la recerca científica sobre el canvi climàtic que es fa a la Universitat de les Illes Balears.El Dr. Romualdo Romero March, Catedràtic de Meteorologia de la UIB, ha impartit la segona sessió del cicle divulgatiu del LINCC, la conferència “Extrems i Canvi Climàtic: Perspectives de Futur”.El LINCC es va constituir l’any 2017 amb l’objectiu d’impulsar la docència i la recerca sobre el canvi climàtic a la UIB, com també la difusió i la transferència de coneixements de cara a la societat. L’integra un extens grup interdisciplinari d’investigadors, experts en el canvi climàtic des de diferents àrees de coneixement.

27/11/2018
Dones que inspiren: Conferència d'Amaia Pérez Orozco «Nombrar el malestar y cuidar el buen vivir»

La realitat contemporània requereix una reflexió complexa, un pensament contrastat des de múltiples vessants. Parlar del present no sempre és fàcil. Per aquest motiu, hem pensat en dones que amb la seva tasca diària en diversos àmbits científics o humanístics escriuen part de la història i conviden a la reflexió sobre la societat, els canvis culturals, l’ètica científica, el periodisme objectiu, els nous marcs literaris, etc.Cada una de les convidades la presenta una professora de la UIB o una dona del mateix àmbit del coneixement. En acabar l'exposició de la ponent, convidam el públic assistent a participar en un diàleg obert sobre els temes de què s’haurà parlat.Organització: Institut Balear de la Dona, Consell Social i Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries (Servei d’Activitats Culturals) de la UIB. 

21/11/2018

Total de registres: 118, Pàgines: (2 / 24)