Acadèmics - Docència

Avaluació i competències

Conferència a càrrec de la Dra. Elena Cano

21/06/2017
Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau: Sessió 2

Ens introduïm en el món laboral?

  •  Informació Educació Primària, Infantil i Pedagogia

Hi assistiran representants de la Conselleria d’Educació 

06/07/2017
Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau: Sessió 1

Presentació

Acabam el Grau.

  • Informació TFG i Mobilitat.

Seguim Estudiant?

  • Cursas una altra menció.
  • Reconeixament d'assignatures entre estudis de la Facultat d'Educació.
  • Màsters

 

07/06/2017
.Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau

Ponències dirigides a alumnes de de 4t curs d'Educació Social.Hi assistiran representants de la Conselleria i CEESIB ponència Begoña Ferretjans.

07/06/2017

Total de registres: 63, Pàgines: (2 / 13)