Acadèmics - Docència

Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau: Sessió 2

Ens introduïm en el món laboral?

  •  Informació Educació Primària, Infantil i Pedagogia

Hi assistiran representants de la Conselleria d’Educació 

06/07/2017
Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau: Sessió 1

Presentació

Acabam el Grau.

  • Informació TFG i Mobilitat.

Seguim Estudiant?

  • Cursas una altra menció.
  • Reconeixament d'assignatures entre estudis de la Facultat d'Educació.
  • Màsters

 

07/06/2017
.Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau

Ponències dirigides a alumnes de de 4t curs d'Educació Social.Hi assistiran representants de la Conselleria i CEESIB ponència Begoña Ferretjans.

07/06/2017
Estas acabant els estudis de grau a la FACULTAT D'EDUCACIÓ? ... I ARA QUÈ?

Jornada de Finalització dels estudis de Grau

Ponències dirigides a aJornada de Finalització dels estudis de Graulumnes de 4t curs d'Educació Social.Hi assistiran representants de la Conselleria i CEESIB

07/06/2017
Estratègies comunicatives per als docents

Data: 5 de juny de 16.00 a 20.00h
Ponent: Dra. Rosabel Rodríguez
Objectius:
- Analitzar la importància dels processos comunicatius que tenen lloc a l’aula i fora d’ella.
- Adquirir estratègies de comunicació verbal i no verbal.Total de registres: 61, Pàgines: (2 / 13)