Escoltar

Divulgació de la recerca - Ciència

Millora de la sostenibilitat de la producció agrària a l'altiplà bolivià: Eficiència en l'ús de l'aigua i dels nutrients

 Impartició del seminari: "Projecte de cooperació Millora de la sostenibilitat de la producció agrària a l’altiplà bolivià: Eficiència en l'ús de l'aigua i dels nutrients", a càrrec de l'enginyer Téofilo Serrano, de la Unidad Académica Campesina (UAC) de Tiahuanacu (Bolívia)

 

19/06/2015
RESPOSTES: Un robot autònom

El Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB treballa conjuntament amb la Universitat de Girona i la Universitat Jaume I de Castelló en un projecte anomenat RAUVI. Es tracta d’un robot subaquàtic autònom amb un braç mòbil destinat a la manipulació d’objectes que es troben al fons marí.

15/04/2011
RESPOSTES: Tècniques de conservació del sòl

L’investigador Joan Estrany ha estudiat que, a la conca del torrent de Na Borges, al llevant mallorquí, l’aplicació de tècniques tradicionals de conservació del sòl produeix una menor erosió i un millor drenatge de l’aigua en zones anegables.

10/04/2011
RESPOSTES: Imitar el cervell

El professor Claudio Mirasso treballa a l’IFISC amb làsers semi-conductors. Amb aquests sistemes, vol imitar les tasques que realitza el cervell. Acoplant diferents nodes de làser, se cerca un comportament similar a les xarxes neuronals.

10/04/2011
RESPOSTES: L'expedició Malaspina

Carlos Duarte, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, un centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques i la UIB, dirigeix l’expedició Malaspina: canvi global i exploració de la biodiversitat de l’oceà global. L’expedició Malaspina avaluarà l’impacte del canvi global sobre l’oceà i comprovarà com hi influeixen les pressions ambientals originades per l’activitat humana.

10/04/2011

Total de registres: 36, Pàgines: (2 / 8)