Continuar formant-se després dels 16: Dra Francesca Salvà / Acadèmics - Conferències

Autor:
Servei de Recursos Audiovisuals
Productor:
UIB
Sinopsi:
  •  Presentació del Seminari. Dra Francesca Salvà
  • Acompanyar la transició entre l'educació secundària obligatòria i l'ensenyamnet professional: la perspectiva de la recerca. Dra Francesca Salvà i Sr Antoni Cerdà

 Idioma: català y castellano

Categories:
Conferències
Idioma:
Català
Data:
14/12/2018
Durada:
01:37:33