Coralment: col·loquis en línea. Mireia Barrera, directora del grup Barcelona Ars Nova. / Campus - Activitats

Autor:
Servei de Recursos Audiovisuals
Productor:
Universitat de les Illes Balears
Categories:
Activitats
Idioma:
Català
Data:
04/06/2021